Yêu Cầu Viết Bài

Yêu Cầu Viết Bài

-lấy các từ khóa, tim kiếm trên google , copppy 2 trang đầu

  • sau đó lấy nội dung của các trang khác chèn vào cho phù hợp liên cầu liên vần
  • hình ảnh phù hợp với từ khóa, tải ảnh về rôi up lên trang này để nén ảnh https://imagecompressor.com/vi/
  • chèn từ khóa kèm link mà anh bỏ bên cạnh ít nhất 2 link
  • Link Nội bộ về bài viết trước

link ao ra trang ngoài là link những bài viết alo.flower em đã từng có hoặc tưng viêt, chỉ 2 link thôi nhé

1 link về trang chủ như sau : Dịch vụ cưới hỏi 

phần seo tile và m tả seo : minh link hoạt dể nguoi dùng ấn bấm vào nhé

 

 

 

4.9/5 (11 Đánh giá )
Cổng hoa cưới khác:
0912073332
0912073332