Tráp ăn hỏi miền bắc

Tráp ăn hỏi miền bắc

Tráp ăn hỏi miền bắc Ăn hỏi là nghi lễ quan trọng bởi đó là lời thông báo chính thức việc hứa hôn cho hai con giữa hai gia đình nhà trai và nhà gái. Tuy nhiên, mỗi vùng miền có đặc trưng riêng, nhất là trong việc chuẩn bị mâm quả. Nhìn vào phần lễ trên mâm quả mà người ta có thể đoán được sự chu đáo của nhà trai dành cho nhà gái. Cả hai đằng nhà trai và nhà gái đều muốn đẹp trong mắt bà con hai họ, xóm giềng nên lễ ăn hỏi của người Bắc thường được chuẩn bị rất chu đáo.

Tráp ăn hỏi miền bắc

Lễ vật ăn hỏi miền bắc gồm những gì? .

Lễ vật trong lễ ăn hỏi người miền bắc có nhiều sự khác biệt hơn so với lễ vật trong đám hỏi người miền nam và người miền nam. Bởi người miền bắc rất coi trọng các yêu tố cổ truyền, chính vì thế mâm lễ vật trong lễ ăn hỏi được người miền bắc đánh giá cao và coi trọng.

>> Xem thêm : Dịch vụ cổng hoa cưới tại Hoàng Mai

5/5 (11 Đánh giá )
Tráp ăn hỏi khác:
0912073332
0912073332