Dịch vụ lễ ăn hỏi 5 tráp

4,500,000

Mâm Lễ ăn hỏi 5 tráp truyền thống bao gồm những gì?

1. Tráp ăn hỏi trầu cau: 100 quả (Giá cau thay đổi theo mùa)
2. Tráp ăn hỏi rượu thuốc: ( 3 vodka to + 3 cây vina )
3. Lẵng hoa quả
4. Chè + hạt sen: 50 + 50
5. Bánh cốm + Phu thê: 50 + 50

 

0912073332
0912073332