các kiểu lễ vật ăn hỏi

Các kiểu lễ vật ăn hỏi tại Việt Nam

các kiểu lễ vật ăn hỏi – Mâm lễ ăn hỏi là sính lễ mà nhà trai mang sang nhà gái để thưa chuyện theo thủ tục truyền thống. Do sự khác biệt vùng miền mà ở mỗi nơi, lễ vật chuẩn bị sẽ có đôi chút khác biệt, đặc biệt là miền Bắc và Nam. Theo đó, số mâm lễ ngoài Bắc nếu thường là các số lẻ thì miền Nam lại ngược lại là số chẵn. Vậy bạn có biết 9 mâm lễ ăn hỏi gồm những gì ở ngoài Bắc hay không?

Tìm kiếm có liên quan

Lễ ăn hỏi nhà gái cần chuẩn bị những gì
Phát biểu trong lễ an hỏi
Lễ an hỏi nhà trai cần chuẩn bị những gì
Lễ an hỏi miền Bắc gồm những gì
Tráp ăn hỏi 5 lễ miền Bắc
Tráp an hỏi 5 lễ đơn giản
Mâm lễ an hỏi
Những điều cần biết trong lễ an hỏi

 

4.8/5 (11 Đánh giá )
dịch vụ cưới hỏi khác:
0912073332
0912073332